Споделуваме дел од она што Ева Петковска го сработила во текот на неодамна завршената школска година по предметот графика на Академијата за ликовни уметности во Равена, Италија (ABA Ravenna). Со теми и особено атмосфера/расположенија типични за периодов на здравствена криза, кои стигнале до својот отпечатокот на хартија многу верно, што е посебен дар на уметницата. Повеќе од Ева лесно можете да најдете на patem.mk; како на пример ова

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here